Apgāds "Neputns" izdevis Jāņa Elsberga jaunāko dzejoļu krājumu "Panti".
Sum, sum. Ielūkošos :)